WelkomWebwinkelWij zijnWie zijn wij!Vereniging Directe VerkoopOnze Geschiedenis
Swipe Shop Online
Vereniging Directe Verkoop

Vereniging directe Verkoop.

 

De Vereniging directe Verkoop vertegenwoordigt bedrijven die producten en diensten aan consumenten verkopen door middel van een presentatie of demonstratie buiten winkelruimten. Veelal gebeurt dit bij consumenten thuis, zoals op een party. Kenmerkend is het persoonlijke contact met de verkoper. Daarom vallen bijvoorbeeld verkoop via Internet en verkoop via postorder niet onder directe verkoop zoals de Vereniging directe Verkoop die vertegenwoordigt (tenzij het gaat om vervolgaankopen nadat het eerste contact tot is gebracht via directe verkoop). Sinds de oprichting in 1973, inmiddels dus al meer dan 30 jaar, behartigt de VDV de belangen van de aangesloten leden en is daarmede de gesprekspartner geworden van alle officiële instanties die zich over het fenomeen directe verkoop wensen te buigen. In eerste instantie is de Vereniging begonnen als een nationale groep van bedrijven die zich als bonafide ondernemingen te weer wilden stellen tegen de malafide praktijken van anderen die zich ook met directe verkoop bezighielden. Thans worden de leden van de Vereniging algemeen beschouwd als het bonafide deel van de branche. Deze positie is onder meer bereikt door bij voortduring te benadrukken dat directe verkoop op de lange duur slechts succesvol kan zijn als zowel de op dit gebied werkzame ondernemingen als de medewerkers absoluut bonafide zijn en over de juiste mentaliteit beschikken. Het lidmaatschap van de VDV gaat gepaard met het hanteren van een aantal gedragsregels die onder meer ten doel hebben de consument zoveel mogelijk bescherming te bieden. Daarbij is de Vereniging zelfs verder gegaan dan de wetgever.

Het ledenbestand van de Vereniging directe Verkoop breidt zich geleidelijk uit met nieuwe bedrijven die zich willen laten kennen als bonafide ondernemingen, die bereid zijn zich te houden aan de gedragsregels van de VDV. Deze bedrijven melden zich aan voor het lidmaatschap en kunnen worden toegelaten tot een aspirant-lidmaatschap van de Vereniging voor de periode van één jaar. Na dat jaar wordt beoordeeld of het bedrijf zich inderdaad aan de gedragsregels heeft gehouden en geen aanleiding heeft gegeven tot onoverkomelijke klachten. Pas dan wordt het bedrijf tot het lidmaatschap toegelaten en mag het zich als lid presenteren. Ook nu zijn er enkele aspirant-leden.

Alom ter wereld hebben de bedrijven, die zich met directe Verkoop bezighouden, zich verenigd. Er is een World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA), gevestigd in Washington DC, die om de drie jaar een wereldcongres organiseert (in september 2002 in Toronto). Het volgende wereldcongres wordt gehouden in Londen, oktober 2005.

Bij de WFDSA zijn veertig verenigingen aangesloten. Daartoe behoort ook de Federatie van Europese directe Verkoop Verenigingen (FEDSA) , die in 1968 in Brussel is opgericht en waarvan twintig nationale organisaties lid zijn. Ook de VDV. De FEDSA heeft in 1983 gedragsprincipes voor de directe verkoop in Europa vastgesteld. Inmiddels wordt aan nieuwe, uitgebreidere regels voor heel Europa gewerkt. De dertig verenigingen, die lid zijn van de FEDSA, vertegenwoordigen de volgende twintig Europese landen: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Nederland (VDV), Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.


WelkomWebwinkelWij zijnWie zijn wij!Vereniging Directe VerkoopOnze Geschiedenis